NCC Lithuania
Lietuvos Nacionalinis Superkompiuterių Kompetencijų Centras

NCC Lithuania

Projektas „Nacionalinio EuroHPC partnerystės kompetencijos centro veiklų įgyvendinimas“

Projekto trukmė: 2023 01 01 – 2025 12 31
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas (Fizikos fakultetas ir Matematikos ir informatikos fakultetas)
Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, 
		Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
		Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto tikslas - stiprinti superkompiuterių (HPC), 
didelio našumo duomenų apdorojimo (HPDA) ir dirbtinio intelekto 
(AI) kompetencijas Lietuvoje, skatinti jų panaudojimą pramonės sektoriuje 
ir moksliniuose tyrimuose bei plėtoti tarpdisciplinines bendradarbiavimo galimybes tarp universitetų, 
įmonių ir valdžios institucijų.

Projekto vykdymo metu siekiama didinti Lietuvos nacionalinio HPC kompetencijos centro potencialą bendradarbiaujant ir perimant gerąją patirtį iš užsienio kompetencijos centrų ir tuo pačiu perduoti naujausias turimas žinias ir suteikti prieigą prie HPC resursų suinteresuotoms šalims nacionaliniu lygmeniu. Lietuvos nacionalinis kompetencijos centras atnaujins ir prižiūrės kelrodžio veiksmų planą, kurio pagrindu formuos HPC mokymų portfelį nacionaliniams ir regioniniams vartotojams, teiks konsultacijas dėl efektyvaus naudojimosi visos Europos HPC ištekliais. Kompetencijos centras stiprins esamą ir sieks vystyti būsimą bendradarbiavimą su pramonės vartotojais, smulkiu ir vidutiniu verslu, taip pat su viešuoju sektoriumi ir palaikys dabartinių HPC paslaugų matomumą akademinėje bendruomenėje. Kompetencijos centras didins matomumą ir komunikaciją nacionalinėse tikslinėse bendruomenėse, turinčiose HPC išteklių poreikį, bet stokojančiose ir tik siekiančiose įgyti ar tobulinti reikiamas kompetencijas.

Bendra projekto vertė – 1 000 018,68 Eur. Projektas bendrai finansuojamas 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos (sutartis Nr. 10-051-P-0001) ir Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės (sutartis Nr. 101101903) lėšomis.